Prerábaj - netráp sa sám, oslov nás

Referencie

KAMEŇ ANDEZIT NEPRAVIDELNÝ

Ďalšie: